Offices
Aanbod Nieuws Over ons +31 (0)30 2661424
Over ons

Snelle en flexibele oplossingen

De Waal Beheer treedt op voor diverse eindbeleggers. Door korte lijnen met haar opdrachtgevers speelt De Waal Beheer snel in op de eisen en wensen van de huurders. Bij veranderende behoefte in de huisvesting biedt De Waal Beheer veelal de oplossing binnen haar portefeuille. Op deze wijze is het mogelijk een lange termijn relatie met huurders te onderhouden, ondanks veranderende omstandigheden.

Uitbesteding

De Waal Beheer is direct betrokken bij de gebouwen en haar huurders, door het eigen technisch, commercieel en administratief beheer.
Het complete onderhoud en beheer verzorgt De Waal Beheer op professionele wijze. Huurders binnen de portefeuille kunnen alle werkzaamheden met betrekking tot huisvesting aan De Waal Beheer uitbesteden. En dat is een hele zorg minder, in deze tijd waarin de eisen aan de werkomgeving steeds zwaarder worden.

Compleet asset management

De Waal Beheer (DWB) voert het totale asset management over diverse onroerend goedbeleggingsfondsen. Dit asset management bestaat ten eerste uit het traditionele, commerci le, technische en administratieve beheer. En ten tweede uit het portfoliomanagement, het voor beleggers actief zoeken naar geschikte beleggingsobjecten.

Grote betrokkenheid

Binnen de gestelde lange termijn rendementseisen van de beleggers, heeft DWB de vrijheid om het asset management te optimaliseren. Door deze verantwoordelijkheid is het besluitvormingsproces eenvoudig en speelt DWB snel in op de eisen en wensen van de huurders. De betrokkenheid van DWB bij de gebouwen en gebruikers gaat dus verder dan de doorsnee beheerder

Uitgebreide portefeuille

De Waal Beheer (DWB) is de beheerder van een omvangrijke portefeuille onroerend goed. In de portefeuille zijn zowel kantoren, bedrijfsruimten als winkels vertegenwoordigd. Naast nieuwbouw heeft DWB monumentale panden in beheer.

Locaties

De gebouwen van DWB liggen voornamelijk verspreid over Midden Nederland, met concentraties in Utrecht, Amersfoort, Houten, Nieuwegein en Almere. Op dit moment kent ons bestand circa 150 gebouwen, met totaal circa 250 verschillende huurders.

Functionele en flexibele organisatie

De slagvaardige organisatie van DWB biedt zowel nieuwe klanten als bestaande relaties de juiste dienstverlening. De gebouwen die De Waal Beheer in haar beheer-portefeuille heeft, kenmerken zich door kwaliteit en functionaliteit. Omdat De Waal Beheer voornamelijk voor eindbeleggers werkt, onderscheiden de projecten zich door een lange termijn visie op de exploitatie van het gebouw. Door opdeelbaarheid van de gebouwen is bijvoorbeeld flexibele verhuur mogelijk.

Nieuwbouw

Naast het beheer van bestaande gebouwen voert De Waal Beheer (DWB) ook de regie bij nieuw te bouwen beleggingsobjecten.

Huisvesting op maat

Allereerst inventariseert DWB de huisvestingsbehoefte van de gebruiker. Samen met gebruiker, eventuele adviseur en architect stellen we een programma van eisen, het huurbedrag en het kwaliteitsniveau vast. DWB kan ook alle wensen ten aanzien van de binneninrichting van de gebruiker organiseren. DWB werkt met diverse binnenhuisarchitecten en ontwerpers, zodat we binnen ieders budget de gewenste uitstraling en inrichting realiseren. In de vorm van een maatoplossing, waarbij de gebruiker niet wordt belast met de uitvoering, tegen vastgestelde prijzen en planningen.

Controle

DWB volgt het proces nauwlettend, ook tijdens de bouw. Om te controleren of de afspraken betreffende kwaliteitsniveau en planningen worden nagekomen.

Zekerheid

In een zo vroeg mogelijk stadium zoekt DWB een eindbelegger, die tot doel heeft het onroerend goed als lange termijnbelegging aan te houden en het beheer uit te besteden aan DWB. Hierdoor is voor de huurder de continuiteit van de dienstverlening verzekerd.

Referenties

Duurzaamheid 2023
15 zonnevelden
7700 zonnepanelen
dewaalbeheer.nl maakt gebruik van cookies
meer informatie accepteren