logoDeWaalBeheer

Afstemming en ontwikkeling


Nieuwbouw

Naast het beheer van bestaande gebouwen voert De Waal Beheer (DWB) ook de regie bij nieuw te bouwen beleggingsobjecten.

Huisvesting op maat

Allereerst inventariseert DWB de huisvestingsbehoefte van de gebruiker. Samen met gebruiker, eventuele adviseur en architect stellen we een programma van eisen, het huurbedrag en het kwaliteitsniveau vast. DWB kan ook alle wensen ten aanzien van de binneninrichting van de gebruiker organiseren. DWB werkt met diverse binnenhuisarchitecten en ontwerpers, zodat we binnen ieders budget de gewenste uitstraling en inrichting realiseren. In de vorm van een maatoplossing, waarbij de gebruiker niet wordt belast met de uitvoering, tegen vastgestelde prijzen en planningen.

Controle

DWB volgt het proces nauwlettend, ook tijdens de bouw. Om te controleren of de afspraken betreffende kwaliteitsniveau en planningen worden nagekomen.

Zekerheid

In een zo vroeg mogelijk stadium zoekt DWB een eindbelegger, die tot doel heeft het onroerend goed als lange termijnbelegging aan te houden en het beheer uit te besteden aan DWB. Hierdoor is voor de huurder de continuïteit van de dienstverlening verzekerd.